Μορφές και πρότυπα banner

Vela Digital Design Admin Banners

Τα banners μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση έχετε ανάγκη να προβληθούν.

Τα παρακάτω προτεινόμενα μεγέθη δημιουργικού έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση της διαφήμισης.

Μορφές και πρότυπα banner:

Rectangles and Pop-Ups
300px x 250px    Medium rectangle
250px x 250px    Square Pop-Up
240px x 400px    Vertical Rectangle
336px x 280px    Large Rectangle
180px x 150px    Rectangle
300px x 100px    3:1 Rectangle
720px x 300px    Pop-Under

Banners and Buttons
468px x 60px     Full Banner
234px x 60px     Half Banner
88px x 31px       Micro Bar
120px x 90px      Button 1
120px x 60px      Button 2
120px x 240px     Vertical Banner
125px x 125px     Square Button
728px x 90px      Leaderboard

Skyscrapers
160px x 600px     Wide Skyscraper
120px x 600px     Skyscraper
300px x 600px     Half Page Ad