Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας

Vela Digital Design Admin Websites

Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας. Εξετάστε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και τους στόχους σας που έχετε θέσει. Θα πρέπει να έχετε μια σαφή εικόνα για το ποιος θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σας και την εμπειρία που ελπίζετε να προσφέρετε. Τι ακριβώς προσπαθείτε να επιτύχετε με το website σας; Γιατί είναι σημαντικό αυτό;
Σχεδιάστε την ιστοσελίδα σας πρώτα σε χαρτί. Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα “δέντρο” των σελίδων με βέλη που δείχνουν τις συνδέσεις. Ή μπορείτε να κάνετε μια ιεραρχική δομή. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να οργανώσετε τις πληροφορίες σας και να στήσετε την αρχιτεκτονική του website σας πριν επιχειρήσετε να υλοποιήσετε το όραμά σας.