Διαχείριση βασικών λειτουργιών της Facebook page

Vela Digital Design Admin Social Media

Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάθε φορά, βρίσκεται η εργαλειογραμμή πλοήγησης που οδηγεί σε διαφορετικού τύπου στοιχεία για τη facebook page σας. Το πρώτο πεδίο μοιάζει σαν εικονίδιο facebook page – οδηγεί στην default facebook page που ορίσατε για την εφαρμογή.

Το εικονίδιο με την «αστραπή» σας οδηγεί στην Overview Page, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις ειδοποιήσεις, τα μηνύματα, τα νέα likes/unlikes και την απήχηση που έχουν τα posts σας. Μπορείτε ακόμα να προωθήσετε (boost your facebook page) τη facebook page σας, από το σημείο αυτό, μια αρκετά ενδιαφέρουσα δυνατότητα.

Μετά από το εικονίδιο «αστραπή» είναι ένα εικονίδιο «χαρτί & μολύβι» και μία bar, για τα οποία θα μιλήσουμε παρακάτω.

Οι 3 τελίτσες, αρκετά πιο δεξιά από την εργαλειογραμμή πλοήγησης, αναφέρονται σε ένα μενού. Από την επιλογή Photos βλέπετε όλες τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει στη facebook page σας, από την επιλογή Events βλέπετε όλα τα events που έχετε κάνει share και από τα Settings έχετε πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις της facebook pages σας.

Η επιλογή Settings  σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα push notifications. Επίσης, μπορείτε να ανανεώσετε τις πληροφορίες της facebook page σας και να ορίσετε νέους διαχειριστές, όσο η facebook page σας μεγαλώνει/διαφοροποιείται.

Κάθε μία από τις βασικές επιλογές & ρυθμίσεις έχει ισχύ μόνο για τη facebook page που θέσατε ως default για την εφαρμογή. Αν θέλετε να δείτε τα στοιχεία για άλλη facebook page, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις 3 οριζόντιες bars στο επάνω μέρος της οθόνης, για να κάνετε την αλλαγή.