Δημιουργήστε μοναδικό και ακριβή τίτλο για την ιστοσελίδα σας

Vela Digital Design Admin Websites

Ο τίτλος ετικέτας ενημερώνει τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης με τι ασχολείται η συγκεκριμένη σελίδα. Ο «τίτλος» της ετικέτας πρέπει να τοποθετείται στο αρχείο HTML  με τη μορφή <head> . Ιδανικά, θα έπρεπε να δημιουργήσετε ένα μοναδικό τίτλο για την κάθε σελίδα.

Ο τίτλος της σελίδας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης

Αν η ιστοσελίδα σας εμφανίζεται στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, το περιεχόμενο του τίτλου της ετικέτας συνήθως εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή των αποτελεσμάτων. Οι  λέξεις στον τίτλο οι οποίες είναι με έντονη γραφή (bold) είναι οι λέξεις που έχει αναζητήσει ο χρήστης. Αυτό βοηθάει το χρήστη να καταλάβει αν η συγκεκριμένη σελίδα είναι σχετική με την αναζήτηση που πραγματοποίησε.

Ο τίτλος της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας σας μπορεί να περιέχει το όνομα της ιστοσελίδας/ επιχείρησης  σας  και θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και άλλες σημαντικές πληροφορίες όπως η φυσική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση σας ή το προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται.