Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή του website σας

Vela Digital Design Admin Websites

Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή του website σας. Εξετάστε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και τους στόχους σας που έχετε θέσει. Θα πρέπει να έχετε μια σαφή εικόνα για το ποιος θα χρησιμοποιεί το site σας και την εμπειρία που ελπίζετε να προσφέρετε. Τι ακριβώς προσπαθείτε να επιτύχετε με το website σας; Γιατί είναι σημαντικό αυτό;
Σχεδιάστε το site σας πρώτα σε χαρτί. Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα “δέντρο” των σελίδων με βέλη που δείχνουν τις συνδέσεις. Ή μπορείτε να κάνετε μια ιεραρχική δομή. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να οργανώσετε τις πληροφορίες σας και να στήσετε την αρχιτεκτονική του site σας πριν επιχειρήσετε να υλοποιήσετε το όραμά σας.