Είναι οι διαφημίσεις στο Facebook συναφής;

Vela Digital Design Admin Internet Marketing, Websites

Εάν έχετε αμφιβολίες, υπάρχει λύση για αυτό.

Το Facebook προσθέτει εργαλεία για να δείχνει το βαθμό συνάφειας στους marketers, ώστε αυτοί να μπορούν να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις τους αναλόγως.

Όλοι ξέρουμε ότι όσο πιο σχετική είναι μια διαφήμιση με ένα συγκεκριμένο κοινό, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει απήχηση σε αυτό. Για αυτό το λόγο το Facebook βγάζει εργαλεία με σκοπό να δείχνουν στους διαφημιστές τι δουλεύει, τι θα μπορούσε να προσαρμοστεί και τι να βελτιστοποιηθεί στις διαφημίσεις τους.

Ο βαθμός συνάφειας είναι το αποτέλεσμα των κριτικών που παίρνει μια διαφήμιση, θετικών και αρνητικών,  και μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως 10, με το 1 να είναι το χειρότερο και το 10 το καλύτερο.

Όσο περισσότερες θετικές κριτικές μαζεύει μια διαφήμιση τόσο ανεβαίνει ο βαθμός συνάφειάς της. Ως θετική κριτική, ανάλογα με το αντικείμενο της διαφήμισης, μπορούν να θεωρηθούν προβολές βίντεο, μετατροπές, το engagement κτλ. Αντίθετα, όταν κάποιος κρύβει ή κάνει report μια διαφήμιση, αυτό θεωρείται αρνητική κριτική.

Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο βαθμός συνάφειας δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που στοχεύουν ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων ή για να έχουν ένα καθορισμένο αριθμό προβολών (Reach και Frequency Ads). Διαφημίσεις που αποσκοπούν στο brand awareness, επηρεάζονται λιγότερο, αφού ο στόχος τους είναι να συστήσουν στους χρήστες ένα νέο brand ή προϊόν και όχι να φτάσουν έναν καθορισμένο αριθμό click ή αγορών. Οπότε, βασικός κανόνας παραμένει η επιλογή σωστού στόχου της διαφήμισης.

Ο βαθμός συνάφειας του Facebook για τις διαφημίσεις μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό δείκτη της επιτυχίας και του κόστους μιας διαφήμισης. Πέρα από το προφανές, δηλαδή αν η διαφήμιση είναι συναφής, οι διαφημιστές μπορούν να προβλέψουν ότι το κόστος των μετατροπών (conversions) μπορεί να αυξηθεί αν η διαφήμιση έχει χαμηλό βαθμό συνάφειας. Ωστόσο, όταν ανταγωνίζονται στο ίδιο κοινό-στόχο, μια διαφήμιση με υψηλότερο βαθμό συνάφειας και μικρότερη προσφορά θα μπορούσε να αποδώσει χειρότερα από ότι μια διαφήμιση με χαμηλότερο βαθμό συνάφειας και υψηλότερη προσφορά.

Τελικά, το συμπέρασμα είναι ότι οι διαφημιστές θα πρέπει να δοκιμάσουν διαφορετικά αντίγραφα και εικόνες και έπειτα να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση των διαφημίσεών τους. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τα reports και να βελτιστοποιούν ότι είναι απαραίτητο. Αν μια διαφήμιση δουλεύει όπως είναι και πετυχαίνει τον στόχο της τότε θα ήταν σοφό να παραμείνει ως έχει.