Τι είναι το email marketing

Vela Digital Design Admin Newsletter

Το email marketing είναι ένας τρόπος προώθησης υπηρεσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιεί το email σαν μέσο επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας.

Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις του email marketing είναι:

  • Η αποστολή διαφημίσεων μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με σκοπό την προσέγγιση νέων πελατών.
  • Η αποστολή email προς τους πελάτες με σκοπό την επανασύνδεση με αυτούς ή την επαναπώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτούς.
  • Η αποστολή emails που αφορούν εταιρικά νέα και εξελίξεις με σκοπό την ενημέρωση των πελατών και την ανακατεύθυνση τους στην ιστοσελίδα της εταιρίας για εμπορικούς σκοπούς.